ประกาศผลคัดเลือกนักแสดง 5 คนสุดท้าย
ประกาศผลคัดเลือกนักแสดง 5 คนสุดท้าย

นักแสดงหญิง 2 คน

1. นางสาว นรวรรณ เศรษฐรัตนพงศ์ (ออม)

2. นางสาว เบสตี้ ชัยรุ่งโรจน์ (เบสตี้)

นักแสดงชาย 3 คน

1. นาย ณัชคุณ ธีรกิจโกศล (ปลื้ม) 

2. นาย กรัณ ดรัลพงศ์ (เต้) 

3.นาย พงศธร ผดุงเกียรติวงศ์ (กรีน)

ทาง Nawalart Nimit ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่าน ส่วนอีก 15 คนที่ผ่านเข้ารอบแรก ทางทีมงานจะติดต่อให้มาร่วมแสดงซีรีส์ในบทอื่นๆ อีกครั้ง รอติดตามผลงานของพวกเขาได้ เร็วๆนี้  โดยสามารถติดตามรายละเอียด และข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับซีรีส์ได้ทาง เว็บไซต์ Mello.me สื่อ Social Media ของททาง @MelloThailand และ Hotel Star The Series พร้อมด้วย https://www.nawalartnimit.com/

**หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศผลคัดเลือกนักแสดง 5 คนสุดท้าย
ประกาศผลคัดเลือกนักแสดง 5 คนสุดท้าย

นักแสดงหญิง 2 คน

1. นางสาว นรวรรณ เศรษฐรัตนพงศ์ (ออม)

2. นางสาว เบสตี้ ชัยรุ่งโรจน์ (เบสตี้)

นักแสดงชาย 3 คน

1. นาย ณัชคุณ ธีรกิจโกศล (ปลื้ม) 

2. นาย กรัณ ดรัลพงศ์ (เต้) 

3.นาย พงศธร ผดุงเกียรติวงศ์ (กรีน)

ทาง Nawalart Nimit ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่าน ส่วนอีก 15 คนที่ผ่านเข้ารอบแรก ทางทีมงานจะติดต่อให้มาร่วมแสดงซีรีส์ในบทอื่นๆ อีกครั้ง รอติดตามผลงานของพวกเขาได้ เร็วๆนี้  โดยสามารถติดตามรายละเอียด และข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับซีรีส์ได้ทาง เว็บไซต์ Mello.me สื่อ Social Media ของททาง @MelloThailand และ Hotel Star The Series พร้อมด้วย https://www.nawalartnimit.com/

**หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด