วิลาสิณี ธัญญะวิเศษศิลป์ (ติ๊ก)
ชื่อจริง
วิลาสิณี ธัญญะวิเศษศิลป์
วันเกิด
18 April 1980
ชื่อเล่น
ติ๊ก
ชโยดม สอนลี
ชื่อจริง
ชโยดม สอนลี
วันเกิด
22 July 1991
ชื่อเล่น
ซิด, (Sid)
คมพัชญ์ ประดับมีวิสิฐ
ชื่อจริง
คมพัชญ์ ประดับมีวิสิฐ
วันเกิด
18 October 1991
ชื่อเล่น
ท็อป
ฟิลลิปส์ แทน
ชื่อจริง
ฟิลลิปส์ แทน
วันเกิด
1 February 1990
ชื่อเล่น
ฟิลลิปส์
ภัทรบุตร เขียนนุกูล
ชื่อจริง
ภัทรบุตร เขียนนุกูล
วันเกิด
19 November 1992
ชื่อเล่น
เอเอ
Shopping Basket